Responsable del servei de relació amb l’empresa
EMPRESA MUNICIPAL FORMACIÓ OCUPACIONAL I OCUPACIÓ
MOLLET DEL VALLÈS, Spain
hace 2 días
source : Servei d'Ocupació de Catalunya

Descripció

El / la Responsable del servei de relació amb l’empresa és la persona que, en dependència directa de la gerència i de coordinació operatiu financera i amb un equip de tècnics a càrrec, lidera el treball transversal d’EMFO amb el teixit empresarial de Mollet i del Baix Vallès.

A més, juntament amb la responsable de selecció d’EMFO, duu a terme els processos de selecció de persones a integrar-se a l’organització, a partir de les necessitats de personal pels diferents programes i serveis.

Requisits imprescindibles. -Llicenciatura / grau universitari. S’admet diplomatura universitària si : es compta amb un màster o postgrau en els àmbits de relació amb les empreses, prospecció, ocupació, inserció sociolaboral, orientació professional i / o intermediació laboral, i s’acredita una experiència mínima de 5 anys en gestió o coordinació de programes i / o projectes, amb equip de persones a càrrec, en els àmbits de l’ocupació, la inserció sociolaboral, la relació amb les empreses, l’orientació professional i / o la formació.

 • Formació en l’àmbit de la relació amb empreses, la inserció laboral i / o la formació.Experiència necessària : - Experiència en relació amb empreses i / o intermediació empresarial.
 • Experiència en orientació a persones en recerca d’ocupació i / o millora professional.- Experiència en gestió d’equips.
 • Experiència en gestió de projectes.Jornada completa : Es treballaran tots els matins de dilluns a divendres i dues tardes fins les 18 : 30 hores (36,5 setmanals).
 • Data prevista d’incorporació : maig de 2020.

  Categoria

  Educació, formació i investigació

  Experiència(mesos)

  Nombre de llocs ofertats

  Ofertes per a persones amb discapacitats

  Detall de les funcions del treball

  Funcions i tasques : - Coordinar amb gerència i coordinació operatiu-financera les línies generals del seu servei, consensuant els objectius generals del servei del que és responsable, així com dels diferents projectes o programes relacionats amb el teixit productiu que hi gestiona.

 • Liderar el treball transversal d’EMFO amb el teixit empresarial de Mollet i del Baix Vallès : * Conscienciant les altres persones responsables de servei i personal tècnic d’EMFO sobre la importància de les relacions amb les empreses, com a eix vertebrador de l’acció de l’organització, juntament amb el servei a la ciutadania.
 • Treballant per a què la feina de relació amb les empreses sigui única i no estigui parcel·lada entre els diferents serveis d’EMFO.
 • Coneixent, directament i a través de l’equip tècnic del servei de relació amb l’empresa, les necessitats reals del teixit empresarial de Mollet i del Baix Vallès, vinculades, entre d’altres, amb gestió del talent, formació i / o qüestions laborals.
 • Fent per incorporar, juntament amb coordinació operatiu-financera i les responsables de servei, les necessitats del teixit productiu en el disseny de programes o projectes que gestiona EMFO, ja sigui directament quan es contemplin accions amb empreses o com a element inspirador, inseparable del treball amb persones usuàries.
 • Generant i oferint estratègies i accions a les empreses, d'acord amb les necessitats reals d’aquelles, per fomentar la seva participació en l’activitat de l’EMFO i afavorir així que es cobreixin les necessitats de les persones usuàries que s’hi atenen, tenint en compte també les seves fortaleses.
 • Dissenyant una cartera de serveis pel teixit productiu, i mantenint-la actualitzada segons el que es va detectant de forma continuada en treballar amb empreses i persones usuàries.
 • Treballant amb la responsable de comunicació per a la difusió de la cartera de serveis i per a la realització d’accions per arribar a les empreses de Mollet i del Baix Vallès.
 • Cercant i contactant amb empreses del territori, tot fent una anàlisi prèvia el més detallada possible de les mateixes, així com guiant l’equip tècnic en la realització d’aquestes anàlisis.
 • Ajudant l’equip tècnic en la preparació de les entrevistes a mantenir amb les empreses, (argumentari, missatge principal, adaptació a l’interlocutor / a, possibles objeccions, etc.
 • Prenent part en algunes trobades amb empreses i valorant amb el personal tècnic el desenvolupament i resultats d’aquelles en les que no ha participat.

 • Generant i adaptant convenis de col·laboració amb les empreses, treballant colze a colze amb el coordinador operatiu-financer i amb proveïdors externs si escau, per a la seva definició ajustada a llei* Promovent i duent a terme accions per tal de fidelitzar les empreses amb qui ja s’han iniciat relacions de col·laboració, mantenint-hi un contacte per establir una relació continuada i profitosa en el temps.
 • Avaluant la satisfacció de les empreses amb els serveis oferts per EMFO, assegurant-se que en el cas de contractacions o pràctiques, es fa un seguiment del procés de transició a la inserció de les persones incorporades i que s’intervé, si escau, en la resolució de problemes entre aquestes i l’empresa.
 • Liderar i dur a terme, juntament amb la responsable de selecció d’EMFO, els processos de selecció de persones a integrar-se a l’organització, a partir de les necessitats de personal pels diferents programes i serveis.
 • Gestionar l’equip tècnic al seu càrrec, tot liderant-lo, generant un clima de confiança, afavorint la cohesió i el treball en col·laboració, segons la cultura definida per gerència.
 • Acompanyant a cada membre individualment i el grup en el seu procés de millora continua, tot avaluant el seu acompliment.

  Nivell Formatiu

  DIPLOMATURA O ENGINYERIA TÈCNICA

 • Nivell del títolTema del títolNom del títol TÍTOL DE GRAUADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES; CIÈNCIES EMPRESARIALS LLICENCIATURA O ENGINYERIAADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES;
 • CIÈNCIES EMPRESARIALS LLICENCIATURA O ENGINYERIAORGANITZACIÓ INDUSTRIAL TÍTOL DE GRAUCIÈNCIES DEL TREBALL TÍTOL OFICIAL DE MÀSTEREDUCACIÓ SOCIAL LLICENCIATURA O ENGINYERIAECONOMIA DIPLOMATURA O ENGINYERIA TÈCNICAEDUCACIÓ SOCIAL TÍTOL OFICIAL DE MÀSTERADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES;
 • CIÈNCIES EMPRESARIALS TÍTOL DE GRAUORGANITZACIÓ INDUSTRIAL TÍTOL OFICIAL DE MÀSTERCIÈNCIES DEL TREBALL TÍTOL OFICIAL DE MÀSTERPSICOLOGIA DIPLOMATURA O ENGINYERIA TÈCNICACIÈNCIES DEL TREBALL LLICENCIATURA O ENGINYERIACIÈNCIES DEL TREBALL LLICENCIATURA O ENGINYERIAPSICOLOGIA DIPLOMATURA O ENGINYERIA TÈCNICAORGANITZACIÓ INDUSTRIAL TÍTOL DE GRAUECONOMIA DIPLOMATURA O ENGINYERIA TÈCNICAADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES;
 • CIÈNCIES EMPRESARIALS TÍTOL DE GRAUPSICOLOGIA

  Competències

  Nivell Situar-se en el context laboralALT ResponsabilitatALT Comunicació i interlocució a diferents nivellsALT Visió estratègicaALT OfimàticaMITJÀ Autonomia i iniciativaALT Relació interpersonal i treball en equipALT Orientació a la ciutadania i les empresesALT Disposició a l'aprenentatgeALT NegociacióALT Lideratge i generació del canviALT Gestió de situacions d’estrès i de les emocionsALT Creativitat i innovacióALT Pensament analíticALT Organització i planificacióALT

  IdiomesParlatEscrit

  ESPANYOLC1 - DOMINI EFICAÇC1 - DOMINI EFICAÇ CATALÀC1 - DOMINI EFICAÇC1 - DOMINI EFICAÇ

  Permisos de Conduir

  No s'han trobat resultats

  Tipus de vehicle Disponibilitat de vehicle Disponibilitat per a Viatjar

  Detall de l'experiència requerida

  Imprescindible llicenciatura / grau universitari. S’admet diplomatura universitària si : -es compta amb un màster o postgrau en els àmbits de relació amb les empreses, prospecció, ocupació, inserció sociolaboral, orientació professional i / o intermediació laboral, i-s’acredita una experiència mínima de 5 anys en gestió o coordinació de programes i / o projectes, amb equip de persones a càrrec, en els àmbits de l’ocupació, la inserció sociolaboral, la relació amb les empreses, l’orientació professional i / o la formació.

  Experiència necessària : - Experiència en relació amb empreses i / o intermediació empresarial.- Experiència en orientació a persones en recerca d’ocupació i / o millora professional.

 • Experiència en gestió d’equips.- Experiència en gestió de projectes.
 • LABORAL TEMPORAL

  Durada del contracte(mesos)

  2809

  Detall d'altres beneficis

  Nivell retributiu : 39.336,36 euros (salari brut anual, 14 pagues)Jornada complerta (36,5h)

  Inscribirse
  Mi Correo Electrónico
  Al hacer clic en la opción "Continuar", doy mi consentimiento para que neuvoo procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Puedo darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
  Continuar
  Formulario de postulación