Tècnic de Seguretat i Salut Laboral
Psicotec Portugal
Girona
hace 4 días

Descripción del empleo

La teva missió serà la de garantir el seguimentde les normatives de Seguretat i Salut Laboral de l’empresa amb l’objectiud’aconseguir eliminar els accidents a la companyia i promoure una cultura detreball segur.

En dependència directa de la Direcció de RecursosHumanos, tus funciones seranentre d’altres :

 • Fomentar la promoció i la integració de la cultura de prevenció de RiscosLaborals i de la política de Salut i Seguretat en l’ organització.
 • Assegurar el compliment de les normatives i protocols de Seguretat i SalutLaboral a la companyia.
 • Definir el Pla Anual de Seguretat i Salut i garantir la seva aplicació a lacompanyia. Treballar conjuntament amb els membres de l’organització i el Comitède Salut i Seguretat per a la implantació de la planificació de les activitatspreventives.
 • Establir els objectius d’accidentabilitat i promoure mesures i plansd’acció per reduir-los.
 • Dur a terme, juntament amb el SPA, les avaluacions de riscos de cada centrede treball, mantenir-les actualitzades i proposar mesures per minimitzar-les.
 • Garantir e impartir la formació en temes de Prevenció, Salut i Seguretat atota l’organització, amb especial èmfasis en l’àrea productiva.
 • Dissenyar les mesures de control de riscos i els equips de proteccióindividual (EPIs) per cada posició de treball. Col·laborar amb Enginyeria deProcessos i Direcció Tècnica per garantir el compliment dels requisits legalsen temes de Seguretat i Salut de les noves instal·lacions i equips.
 • Actualitzar i fer el seguiment dels indicadors de gestió del departament.
 • Aquestaposició està pensada per un / a professional amb una trajectòria consolidada enl’àmbit de la gestió de la Seguretat i Salut Laboral en empreses del sector dela siderometal.

  lúrgia i que estigui interessat / da en vincular-se a unacompanyia amb una forta orientació cap a l’exportació.

  sobre la companyia . El nostre client és una companyia del sector de latransformació del metall que s’orienta a proporcionar solucions tècnicamentavançades pels seus clients.

  Amb quatre centres productius i més de 300empleats, exporta el 95% de la seva producció a més de 30països i treballa sota els més rigorososestàndards de qualitat.

  Requirements

 • Formaciócom a Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, en las tresespecialitats, o Grau en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Esimprescindible experiència prèvia, de 3 a 5 anys, en funcions equivalents,valorant-se especialment haver-les desenvolupat en empreses del sector siderometal.lúrgic.
 • Aquesta posició requereix un / a professional claramentorientat / da a resultats, metòdic / a, amb capacitat organitzativa i per treballarsota pressió.
 • Benefits

 • Incorporacióa una companyia que ofereix oportunitats de creixement i consolidació professional,en un entorn exigent i orientat a la innovació.
 • Paquetretributiu en funció de l’experiència i coneixements aportats.
 • Inscribirse
  Añadir a favoritos
  Eliminar de mis favoritos
  Inscribirse
  Mi Correo Electrónico
  Al hacer clic en la opción "Continuar", acepto que neuvoo recolecte y procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Tengo derecho a darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
  Continuar
  Formulario de postulación