Responsable Operación e Mantemento- Ampliado o prazo
Universidad de Vigo
Lugo
hace 2 días

Funciones A persoa seleccionada será Responsable da Área de operación, mantemento e centro de

control de instalacións eólicas u outro tipo de instalacións renovables.

Entre ás súas sus funcións :

 • Desenvolvemento de Negocio
 • Elaboración de Ofertas
 • Xestión de clientes e proveedores. Interlocución cos distintos axentes involucrados
 • cliente interno / externo-, subcontratas, administración .)

 • Seguemento das planificacións e as súas desviacións tanto en prazo como en custe
 • Facturación
 • Elaboración de Informes
 • Elaboración ou Supervisión do desenvolvemento de documentación técnica
 • Supervisión e xestión do centro de control
 • Responsable da Coordinación de actividades empresariais Nivel de estudios requerido Titulados / as Estudios de la Uvigo requeridos
 • Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais / Enx. Industrial
 • Grao en Enxeñaría Eléctrica
 • Enxeñaría Téc. Industrial, espec. Electricidade
 • Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos / Enxeñaría de Minas
 • Grao en Enxeñaría da Enerxía
 • Grao en Enx. en Electrónica Industrial e Automática / Enx. en Automática e Electrónica Industrial
 • Enxeñaría Téc. Industrial, espec. Electrónica Industrial
 • Grao en Enxeñaría Mecánica
 • Enx. téc. Industrial, espec. Mecánica
 • Conocimientos - Dominio de aplicacións de ofimática.

 • Valorarase :
 • Xestión de documentación de PRL e de sistemas de prevención en Parques.
 • Experiencia en Centros de Control.
 • Experiencia previa en posta en marcha e / ou xestión de operación e mantemento de aeroxeradores.
 • Dispor de certificacións técnicas de mantemento, coñecementos en tecnoloxía Ecotecnia, Gamesa ou Vestas e manejo de ferramientas de mantemento preditivo.
 • Número vacantes 1 Jornada Completa Lugar de trabajo Lugo Fecha de incorporación Incorporación inmediata Documentación a presentar Curriculum Vitae actualizado Entrega de documentación Enviar a documentación a : rrhh norvento.

  com, indicando no asunto a denominación do posto solicitado. Outros medios : www.norvento.com

  Inscribirse
  Añadir a favoritos
  Eliminar de mis favoritos
  Inscribirse
  Mi Correo Electrónico
  Al hacer clic en la opción "Continuar", acepto que neuvoo recolecte y procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Tengo derecho a darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
  Continuar
  Formulario de postulación