Tècnic/a Superior Unitat Tributària
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
BARCELONA, BARCELONA
hace 5 días
source : Feina Activa Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Controlar, coordinar i dur a terme la determinació, comprovació i la inspecció tècnica dels establiments de la unitat a nivell del cànon de l'aigua, de forma adequada d'acord amb el procediment administratiu, la normativa vigent, i les instruccions establertes.

 • Avaluar tècnicament de manera individual cadascun dels establiments i / o usuaris i per tal de requerir el tipus de declaració a presentar, segons el consum d'aigua, sistema de depuració, etc.
 • d’acord amb la normativa, així com dur-ne a terme el seguiment amb : respostes als requeriments i tràmits d’audiència, etc.

 • Revisar, avaluar i dur a terme el seguiment tècnic i normatiu les declaracions de l'ús i la contaminació de l'aigua i documentació complementària presentada (proposta de requeriment de les modificacions a les declaracions, ampliació de dades, nova documentació, etc.
 • Assessorar tècnicament i atendre consultes d'usuaris (particulars i / o industrials, com ara : enginyeries, consultores, administracions, companyies subministradores d'aigua, etc.

  en tot allò relacionat amb reglamentació i gestió de l'aplicació del tribut.- Emetre i redactar la part de la documentació que aporta aspectes tècnics per a la tramitació del procés de determinació del tribut (requeriments, tràmits, resolucions, etc.

  Fer-ne el seguiment i la gestió.- Analitzar i controlar especialment les dades dels establiments, en relació amb els elements definidors (tipus i volum), per tal d'iniciar els procediments d'ofici necessaris per determinar un nou tipus i la base imposable.

 • Sol·licitar inspeccions, per tal d'iniciar o informar procediments d'ofici, avaluar dades presentades pels establiments, verificar informacions, etc.
 • Realitzar el manteniment i l’actualització del cens d’establiments, controlant el manteniment de la base de dades dels establiments del seu àmbit (altes i baixes d’establiments, subministraments de xarxa i fonts pròpies, aprofitaments, comptadors, connexions a depuradores, lleres, etc.
 • Col·laborar amb altres departaments de l’ACA, per tal de coordinar i acordar actuacions relatives a l'aplicació del tribut (Unitat Adm.

  de Facturació, Recursos i Informes, Inspecció i Control, etc.).- Supervisar i proporcionar suport tècnic en les tasques administratives de la Unitat.

 • Elaborar informes tècnics i estudis en resposta a aspectes relatius al tribut (al·legacions a recursos, devolució d’ingressos), a la interpretació i avaluació de documentació presentada o a la situació dels diferents usuaris de l’aigua en relació al cànon.
 • Redactar informes tècnics i valorar declaracions tributàries.- Proposar millores per l’optimització de les tasques i serveis assignats.
 • Complir amb els requeriments legals i normatius, procediments i instruccions tècniques que afectin al seu àmbit de treball.
 • Exercir les funcions de formador en cas de que sigui necessari. - Donar suport al Departament de Determinació Tributària d’acord amb les instruccions que s’estableixin pel que fa a elaborar estudis i informes o a col·laborar en projectes.
 • Realitzar inspeccions als diferents usuaris de l’aigua per avaluar diferents aspectes de les seves declaracions, per a l’anàlisi del circuit d’aigua, del procés de producció, tractament d’aigües residuals, sistemes de mesura de cabals abastats i abocats.
 • Calcular les despeses derivades dels procediments d’ofici (taxes per proves, analítiques, mostreigs i altres actuacions) per a la determinació i / o correcció de dades quan en resulti una correcció a l’alça de la base o tipus del tribut.
 • Col·laborar en la planificació de les inspeccions a realitzar pel Departament de Determinació Tributària, indicant el tipus d’inspecció, el trimestre en què s’ha de fer i les observacions necessàries.
 • Col·laborar en els diferents projectes informàtics que afectin a l’ATI o al departament i / o comprovar i analitzar el funcionament dels programes informàtics instal·lats, així com de les actualitzacions i / o modificacions dels programes i comunicar totes les incidències informàtiques de les eines informàtiques que es fan servir des del Departament de Determinació Tributària, participant en la seva resolució.
 • Reportar esta oferta
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Inscribirse
  Mi Correo Electrónico
  Al hacer clic en la opción "Continuar", doy mi consentimiento para que neuvoo procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Puedo darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
  Continuar
  Formulario de postulación