Programista Java
PIT-RADWAR S.A.
Madrid, Spain
hace 5 días
source : Just Join IT

UML (regular)

Java v.8 (Core) (regular)

Pracujemy nad systemem rozproszonym działającym na wojskowych platformach mobilnych, przeznaczonym do wspomagania procesów rozpoznania, planowania działań oraz kierowania walką.

Kluczowe funkcjonalności biznesowe systemu są udostępniane dla użytkowników jako aplikacje typu desktop. Narzędzia wspomagające, monitorujące i zarządzające często przyjmują postać aplikacji Web i są dostępne przez przeglądarkę internetową.

Oprogramowanie tworzone jest w architekturze zorientowanej na usługi, gdzie poszczególne jego podsystemy i komponenty mogą powstawać z użyciem rożnych stosów technologicznych (JAVA, C++, .

NET), każdorazowo biorąc pod uwagę potrzeby i istotne uwarunkowania w projekcie. Najszerzej jednak jest używany stos technologiczny oparty na JAVA, gdyż w wybranych obszarach tworzonego systemu (np.

GIS) istnieje konieczność integracji komponentów opartych na tej właśnie technologii.

Warstwa biznesowa systemów opiera się na złożonych modelach dziedzinowych definiowanych przez standardy militarne i w znacznym stopniu nawiązuje do elementów spotykanych przy tworzeniu systemów w oparciu o koncepcję MDA.

Oprogramowanie musi zapewniać wysoką dostępność informacji (czas, zakres), spójność informacji (wiarygodne informacje o kluczowym znaczeniu) oraz odporność na uszkodzenia w dynamice walki (np.

zniszczenie elementów infrastruktury) co powoduje, że realizacja wszystkich zakładanych celów jest poważnym wyzwaniem.

System do przepływu informacji wykorzystuje sieci taktyczne o małej i mocno zmiennej przepływności oraz znacznych opóźnieniach.

Istotnym elementem oprogramowania jest zbieranie, filtrowanie, agregacja i prezentacja przetwarzanych informacji na mapach cyfrowych (2D, 3D), a także dystrybucja tych informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego w rozproszonych strukturach ugrupowania bojowego.

System ma także dostarczać narzędzi do pracy grupowej w oparciu o mapę taktyczną i posiadać szereg dedykowanych funkcjonalności specjalistycznych (np.

ostrzeganie o zagrożeniach, planowanie trasy, wyznaczanie pokryć, agregacja informacji, rekomendowanie, itp.).

Reportar esta oferta
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Inscribirse
Mi Correo Electrónico
Al hacer clic en la opción "Continuar", doy mi consentimiento para que neuvoo procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Puedo darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
Continuar
Formulario de postulación