ELECTROMECANIC/A DE MANTENIMENT (sector alimentari
axxon
SILS, Spain
hace 1 día
source : Servei d'Ocupació de Catalunya

Descripció

AXXON TECH selecciona un / a Tècnic / a de Manteniment electromecànic per a empresa multinacional del sector alimentari, ubicada a la zona de La Selva.

FUNCIONS : En coordinació amb el Responsable de Manteniment i el Cap de planta, tasques de manteniment preventiu i correctiu de la maquinària i instal.

lacions de la planta de producció i de manteniment del nou magatzem automatitzat, interrelacionant dispositius elèctrics, mecànics, pneumàtics i hidràulics, efectuant revisions per localitzar i identificar averies i anomalies de funcionament, proposar les accions correctores oportunes, reparar, verificar i posar a punt la maquinària, garantint el correcte funcionament i la producció, segons normativa vigent i vetllant sempre per les condicions de qualitat, seguretat i medi ambient.

 • Executar el Pla de manteniment preventiu mensual, prèvia coordinació amb el responsable de planta per a assegurar la planificació d'aturades tècniques en el programa de producció.
 • Executar les ordres de treball de manteniment, preventiu i correctiu, controlant la seva correcta execució en plaç, cost i qualitat.
 • Proposar l'actualització de les ordres de treball en el sistema de gestió. - Col.laborar amb el Cap de Producció en proposar les necessitats de despesa o inversió en matèria de manteniment, així com en la reposició de peces de recanvi exclusives de la seva secció amb el Taller central.
 • Categoria

  Enginyeria i tècnica

  Altres enginyeries

  Nombre de llocs ofertats

  COMPLETA

  Inscribirse
  Mi Correo Electrónico
  Al hacer clic en la opción "Continuar", doy mi consentimiento para que neuvoo procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Puedo darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
  Continuar
  Formulario de postulación