El Consorci de Serveis a les Persones necessita incorporar un/a metge/ssa especialista en medicina familiar i comunitària
Consorci de Salut
Barcelona, Espanya
hace 24 días

REF : METGE / SSA FAMÍLIA

Se requiere

 • Títol de llicenciat / da en Medicina i Cirurgia i d'especialista en Medicina de Família i Comunitària. Els / les nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats diferents hauran d'acreditar el reconeixement del seu títol oficial per l'estat espanyol, de conformitat amb la normativa.
 • Acreditació dels nivells de coneixements i habilitats necessaris per proporcionar una atenció de qualitat.
 • Experiència professional demostrable en Atenció primària i familiaritat en la utilització de la història clínica informatitzada (ecap)
 • Polivalència en l'atenció a la població adulta i pediàtrica, es valorarà expertesa en habilitats específiques (petita cirurgia, crioteràpia, infiltracions, MAPA, altres).
 • Els / les aspirants, seran convocats / des a una entrevista personal
 • Se ofrece

 • Contracte laboral de duració indefinida i a jornada complerta .
 • Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT).
 • Jornada completa. Dedicació 1688 hores anuals en horari lliscant, de dilluns a divendres.
 • Incorporació 17 setembre
 • Formació continuada i carrera professional
 • Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum actualitzat a vng3 cspvng.cat esmentant la referència METGE / SSA FAMÍLIA.

  D'acord amb la Llei orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels aspirants d'aquest procés selectiu serà tractada de conformitat als principis esmentats a la llei i seran destinades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

  Data límit per presentació de sol·licituds : 16 agost de 2018

  Descarregar document (PDF 228,44 Kb)

  Envíanos el currículum

  Inscribirse
  Añadir a favoritos
  Elimnar de mis favoritos
  Inscribirse
  Mi Correo Electrónico
  Al hacer clic en la opción "Continuar", acepto que neuvoo recolecte y procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Tengo derecho a darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
  Continuar
  Formulario de postulación