responsables
JobLeads GmbH
Barcelona, Cataluña, España
hace 9 horas

La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) és una fundació privada sense ànim de lucre del Grup Universitat de Barcelona, que centra la seva activitat en la promoció i gestió de la transferència de coneixement i tecnologia que es genera en el conjunt de la Universitat de Barcelona.

L'FBG cerca cobrir una posició vacant de Tècnic / a Superior en Gestió de Projectes per promocionar, organitzar i gestionar projectes de convocatòries europees sota el paraigües Erasmus + similars , ja siguin de caire institucional o promoguts pel personal docent i investigador de la UB.,

 • Analitzar i filtrar les convocatòries que s'adeqüin als criteris establerts.
 • Detectar unitats, investigadors / es i grups de recerca, professorat i grups d'innovació, susceptibles d'optar a les convocatòries seleccionades.
 • Atendre i assessorar als membres implicats en les convocatòries amb la finalitat d'articular propostes interdisciplinàries.
 • Dur a terme la gestió i comunicació amb el Consorci en projectes col.laboratius.
 • Col.laborar en la redacció de propostes de convocatòries.
 • Participar en la gestió d'esdeveniments per a la captació de fons.
 • Treballar en coordinació amb les diferents unitats de la Universitat de Barcelona responsables de la gestió de projectes.
 • Establir i mantenir les relacions amb universitats o centres de recerca. per a que s'integrin en consorcis de projectes europeus i / o estableixin col·laboracions amb la Universitat de Barcelona.
 • Dur a terme altres funcions de contingut assimilable a les anteriors quan s'escaigui.,
 • Retribució en funció de l'experiència i aptituds del candidat / a.
 • Jornada de 37,5 hores setmanals.
 • Contracte d'obra o servei.* Titulació universitària superior, Grau Universitari, Màster Universitari oficial o titulació equivalent.
 • Acreditar coneixements d'anglès equivalents al nivell C1 del Marc Europeu Comú de referència (MECR) o d'altres equivalents o superiors.
 • Es valorarà experiència demostrable en l'àmbit de desenvolupament internacional.
 • Es valorarà experiència en la redacció de projectes.
 • Bones capacitats de comunicació i treball en equip. Les persones interessades hauran d'enviar el seu CV, carta de motivacions i expectatives econòmiques en format electrònic a Mercè Tejedor borsadetreball fbg.
 • ub.edu, indicant la referència GESTIÓ DE PROJECTES. El termini per la presentació de les sol.licituds finalitzarà el dia 3 de setembre de 2018.

  Inscribirse
  Añadir a favoritos
  Elimnar de mis favoritos
  Inscribirse
  Mi Correo Electrónico
  Al hacer clic en la opción "Continuar", acepto que neuvoo recolecte y procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Tengo derecho a darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
  Continuar
  Formulario de postulación